Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Τα παιδιά της Κλυταιμνήστρας 
 Χαρά Νάστου
 Μυθιστορηματική προσέγγιση στο μύθο των Ατρειδών 


βιβλίο
   Όταν ενώθηκαν οι οίκοι του Τυνδάρεου και του Ατρέα τους δόθηκε, ανερώτητα , προίκα το αμάρτημα του προπάππου Τάνταλου, σύμφωνα με το κοινωνικό εθιμικό δίκαιο, που αναγνώριζε την κληρονομική μεταβίβαση της αμαρτίας από γενιά σε γενιά.
   Έτσι,στο σπιτικό του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας ήρθε και εγκαταστάθηκε , παρείσακτη η Αρά, για να διεκδικήσει τις ανεξόφλητες οφειλές του Ταντάλου, που δεν αποδόθηκαν στην ώρα τους. Η καθυστερημένη απόδοση με βαρύ τίμημα , ως πέλεκυς έπεσε στα παιδιά της Κλυταιμνήστρας, στους Αγαμεμνονίδες, κάνοντας συντρίμμια τη ζωή τους . Μετά τη συντριβή, τους λυπήθηκε, αφού δεν είχε να εισπράξει κι άλλα, και τους έδωσε πίσω τα κομμάτια, να τα συγκολλήσουν και να συνεχίσουν, όπως μπορούν, τη δεύτερη καθαρή ζωή τους ... Ο δρόμος τους, αυτή η δεύτερη ευκαιρία, είχε και αυτός προκαθορισθεί από την προγονική τους ιστορία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου